Sunday, September 18, 2011

Even If...

Download link for this audio:
http://limanecasimi.audioacrobat.com/download/28033b95-9268-f157-b96a-d5044bbfa60c.mp3

Click on the play button, listen and follow along :)

Bonjou!!!

Even if → Menm si

1. Menm si nou prese, nou pap rive alè.
   Even if we hurry, we won’t be on time.

2. Menm si ou kriye, m pap chanje lide m.
   Even if you cry, I won’t change my mind.

3. Menm si ou bite, kenbe la.
   Even if you stumble, keep holding on.

4. Menm si syèl la tap tonbe, pa deranje m.
   Even if the sky was falling down, don’t disturb me.

5. Menm si ou pa pale avè m, map toujou renmen w.
   Even if you won’t talk to me, I’ll still love you.

6. Menm si ou fè mye, kontinye pran medikaman an.
   Even if you feel better, keep taking the medication.

7. Menm si l fè lapli demen, ap toujou gen legliz.
   Even if it rains tomorrow, we’ll still have church.

8. Menm si m wè lanmò anfas, m pap pè.
   Even if I stare at death in the face, I won’t be afraid.

9. Lap vin travay menm si l malad.
   She’ll come to work even if she’s ill.

Se tout, Mèsi e Orevwa!
That's all, thank you and good -bye!

Track: Trayizon by Zenglen
Ask me anything

No comments: