Sunday, September 18, 2011

Phonics: Vowels

***Audio voice included for practicing the vowel sounds.
Just click on the play button when you get to the practice section.
__________________________
The Haitian Creole vowels are divided into two groups.

Non nasal vowels - a, e, è, i, o , ou
Nasal vowels - an, en, on
________________________________
a pronounced like the letter "a" in fat, cat, car - Please say out loud: papa, mama, baba, tata, lala, gaga

an pronounced like the sound in "uh-huh" - Please say out loud: ban, ran, pan, van, nan-nan, dan, gan (n is always silent unless indicated by "-", "double n", or a "n'n" as in ban-n, van-n, kann, fann, an'n

àn pronounced like the "an"sound in "Liliane" - Please say outloud: bekàn, soutàn, avwàn, lamàn 

e pronounced like the sound of "ay" as in ray, say, lay . Please say out loud: - prete, mete, bwete, tete, fele, rete

è pronounced like the sound of "et" as in wet, vet, get, met, let - Please say out loud: bèkèkè, mèt, lèt, dèt, malèt.

en pronounced like the sound "en" makes as in garden, den - Please say out loud:mennen, genyen, senyen,fennen, tenten, limen

i pronounced like the sound of "ee" as in see, meet, peep - Please say out loud: piki, di, mimi, ti pitit, pipirit

in pronounced like the sound of "in" in "win" - Please say out loud: vin, machin, boulin

o pronounced like the sound of "ow" as in low, grow, row - Please say out loud: poto, dodo, toto, roro, yoyo, tito, Sodo

ò pronounced like the sound of "o" as in more, corps, sore - Please say out loud: mò, lò, kò, tòtòt, bòkò

on pronounced like the sound of "oun" as in young, - Please say out loud:non, don, vonvon, fon

ou pronounced like the sound of "ou" as in you - Please say out loud: jou, joumou, dou, fou

___________________________________________
Let's Practice! Click on the play button and listen. 

(if the pace is too fast you may pause to repeat.)


Download this audio clip here
:http://limanecasimi.audioacrobat.com/download/8bc8d644-2d46-37a0-b432-ccf33446aed0.mp3


1. Papa, Nana, Tata, kapab, pala, kay

2. Pantan, chany, gan, vant, jant ... - ... pann, ran'n, van-n.

3. Bekàn, soutàn, avwàn, pàn, lamàn

4. Rate, mete, bwete, fele, gete, rele

5. Tèt, pèp, rèl, pwomès, fyèl.

6. fennen, mennen, senyen, vwazen, peny

7. machin, boulin, rasin, vin, min

8. Zanmi, piti, piki, zegwi, manti

9. Chapo, towo, poto, dodo, wololoy

10. Kò, vòlò, dakò, mantò, atò.

11. Bonbon, tonton, zonyon, kamyon, sanwont

12. Koukouy, sekou, mapou, woule, souke

________________________________________

Also, let's practice vocalizing the following sentences.

Click on the play button and listen.

(If the pace is too fast you may pause to repeat)This audio clip is available to download at this link:
http://limanecasimi.audioacrobat.com/download/9ec8db15-0ddb-1bf8-1b43-df7b22492cb6.mp31. Ou sound - Nou damou pou tout moun ki pale dou.
We're in love for everyone that is soft spoken

2.  On sound - Yon bon tonton san non manje yon zonyon tou won.
A good uncle without name ate an onion that's all round.

3. e sound - Pepe te manje yon pate ki pike.
Pepe ate a spicy pâté.

4.  a sound - Tata pa kapab chita dwat.
Tata can't sit straight.

5. an sound - Prentan se tan pou dans.
Spring is dancing time.

6. àn sound - Lap manje avwàn sou yon bekàn.
He's eating oatmeal on a bike.

7.  o sound - Mario mete yon chapo pou l dodo sou do.
Mario put on a hat to sleep on his back.

8. è sound - Pwomès se dèt, men vrè dèt pi rèd.
Promises are debts, but real debts are worse.

9.  en sound - Mwen genyen senk pen e vennsenk boutèy diven.
I have five breads and twenty-five bottles of wine.

10.  ò sound - Yo dakò pou bay lòt tò.
They agree to give others the blame.

11. i sound - Pitit li li yon liv ki difisil anpil.
His child read a book that's very difficult.

12. in sound - Machin nan vin ak tout boulin.
The car came with great speed.

Track:  Ban m la jwa by Emeline Michel

No comments: